Fyra huvudtyper av elektriker

Vad är en elektriker?

Det är en hantverkare som arbetar med diverse installationer av olika elektriska anläggningar. Det finns fyra huvudtyper av elektriker:

  • Installationselektriker: Som installationselektriker arbetar du huvudsakligen med diverse elinstallationer i nybyggnationer.
  • Serviceelektriker: Här utför du service på redan befintliga anläggningar, allt från mindre utbyggen till större.
  • Industrielektriker: Som industrielektriker arbetar du med underhåll, framförallt på fabriker och vid industrier.
  • Svagströmselektriker: Här utför du svagströmsinstallationer så som till tele, data, passagesystem och larm.

Utbildning och behörighet

Det finns så mycket i vår vida värld som har med det tekniska att göra och vid varje teknisk sak finns det en teknisk person bakom. Det innebär att man är specialiserad inom ett specifikt område.

Oftast är det el med i bilden och det kan man inte röra hur som helst. Lite måste man veta när man ska ta jobba med el.

För att bli elektriker måste man utbilda sig till det. Sedan är det olika behörigheter som man måste ha för att kunna utföra olika typer av uppdrag. Det finns de som inte har behörighet men det finns de som ställer krav på det. Då måste man ha klarat av vissa teoretiska ämnen. För vissa måste du även ha varit ute i praktiken och tränat. Att vara elektriker är ett mångsidigt yrke då det finns många inriktningar inom det.

Att tänka på

När det gäller el är det alltid bäst att veta vad man ger sig in på. Att gå en utbildning och få ta lärdom om el i allmänhet är viktigt och att läsa sig till de olika behörigheterna. Bara för att man kan en sak inom el så innebär det inte att man kan allt annat. Man måste veta vad man har gett sig in på. Försök inte om du inte kan det. Mycket kan gå illa annars!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *