Har din elektriker certifikat?

I Sverige måste man ha behörighet för att få utföra installationer inom el. När man väljer elektriker är det viktigt att se till att denne har just en sådan. Även om personen i fråga påstår sig veta vad den håller på med så är det alltid bra att verkligen se till att kolla om personen har behörighet. Tycker man att det är pinsamt att fråga rakt ut så kan man kolla på internet i deras öppna register. Det finns dessutom certifikat för olika typer av elarbeten så om en elektriker har en typ av certifkat så betyder det inte att denne har behörighet att utföra alla typer av arbeten. Är man osäker på vad som gäller kan man kontakta Elsäkerhetsvärket.

En elektirker ska ha utbildat sig på minst gymnasial nivå och därefter haft erfarenhet av elarbete i ett antal år innan denne blir behörig att på egen hand utföra elarbeten. Förutom att olyckor kan uppstå och ett dåligt jobb kan utföras av en obehörig elektriker så kan det också bli så att försäkringen inte täcker skador och olyckor som uppstått av en installation som utförts av en elektriker utan rätt behörighet. Detta är alltså kanske något av det viktigaste man bör kolla upp när man anlitar en elektriker. Det finns nämligen många därute som anser sig kunna lite mer än vad de egentligen kan.

Det allra bästa är kanske att kolla behörigheten hos elektrikern redan innan man anlitar denne. Ofta kan man se på ett företags hemsida vad dess anställda har för olika behörigheter. Dessutom går det ju bra att ta en titt i det öppna registret. Man kanske kan tro att alla elektriker är lika bra men så är alltså inte fallet. Olika typer av elarbeten kräver i regel olika typer av elektriker. Det är skillnad på att installera bredband och att installera ett vägguttag.