Underleveratörer

En viktig sak att veta till att börja med är, vad är en underleverantör? Det kanske är lätt att förstå samtidigt som det kan finnas vissa frågetecken kring vad de verkligen är för något.

En underleverantör är ett företag som anlitas av ett annat företag för att utföra en mindre tjänst i ett större kontrakt. Till exempel kan byggföretag anlita elektriker från andra företag för att dra el och installera el, detta för att det ska bli korrekt och godkänt.

Underleverantörer är vanliga inom byggbranschen då det är ett område där det krävs viss expertis inom vissa områden. Till exempel som med elektriker, eller där det handlar om dörrar och fönster där Kronfönster är just en sådan part som har hand om fönster och dörrar åt andra företag för att det ska bli korrekt installerat och godkänt vid inspektion av det färdiga bygget.

Underleverantörer är vanliga inom byggbranschen då det behövs många olika typer av expertiser för att färdigställa bland annat hus. Delvis behövs en person som har hand om övervakningen och ser till att allting blir installerat korrekt och sker inom tidsramen av bygget, men det behövs även de som utför själva byggandet, som tidigare nämnts elektriker för att installera elen i nybyggda hus, målare och ibland även inredare för att ställa i ordning de nya hemmen. Det är viktigt att allting fungerar korrekt och även ser korrekt ut för företaget så väl som för kunden vid ett färdigt arbete.

Nackdelen med underleverantörer är att de kan bli mycket sårbara om de är beroende av endast ett företag. Men det huvudsakliga företaget kan även de bli sårbara i sin kontakt med underleverantörer i händelser då något händer, kanske ett sjukdomsfall eller att de inte dyker upp på utsatt tid. Detta är dock något som inte är aktuellt här då god kontakt hålls med underleverantörerna för ett bättre företag men också för ett bättre arbete med kunden och samarbetet där emellan.