Att välja elföretag

När man behöver hjälp med elen i bostad eller lokaler är det bäst att ta kontakt med ett professionellt elföretag. Det är viktigt ur försäkringssynpunkt eftersom elinstallationer måste vara korrekt utförda av en behörig elektriker för att man ska vara helt säker på att försäkringen ska gälla vid eventuella skador orsakade av elfel. Ett ännu viktigare skäl att anlita en behörig elektriker är av säkerhetsskäl. El kan orsaka stötar och personskador om man inte är säker på hur man gör.

Auktoriserad elinstallatör

När man anlitar ett elföretag ska man välja ett med auktoriserade elinstallatörer. Det innebär att Elsäkerhetsverket har verifierat att elinstallatörer har rätt utbildning och erfarenhet för det elarbete som installatören är auktoriserad för. Det finns olika auktorisationer för olika typer av arbeten.

Olika typer av elarbeten och tjänster

I ett hus finns många olika typer av elarbeten som kan behövas. Innan man ens köper ett hus bör man göra en elbesiktning. Kontroll av elen ingår i köparens undersökningsplikt, men ingår inte som en del av den vanliga överlåtelsebesiktningen som konventionella besiktningsföretag erbjuder.

Därför kan man ta hjälp av ett auktoriserat elföretag att göra ett s.k. EIO Eltest som går igenom elen i huset så att man vet vad man köper och vad som behöver åtgärdas.

När man väl är husägare kan man behöva byta ut en del gamla elledningar, vilket också är ett eljobb man kan be en elektriker om hjälp med. I äldre hus finns oftast kopparledningar som kan bli överhettade på grund av dagens elbehov med mobilladdare m.m. När man byter el drar man helt enkelt nya ledningar i de gamla kanalerna.

Ett tredje eljobb när man ändå håller på med elen i ett nyinköpt hus är att byta ut gamla proppskåp med porslinssäkringar till ett uppdaterat skåp med automatsäkringar och lagom last på varje säkring.

Att byta ut elledningar och elcentral / proppskåp är ett relativt stort ingrepp i ett hus men viktigt för att huset ska vara brandsäkert och inte orsaka stötar som kan skada både människor och elektronisk utrustning.