Att byta ut husets elsystem

Många som har hus som är över 50 år, börjar nog fundera på att byta ut husets elsystem. Särskilt om detta aldrig tidigare har bytts ut eller kompletterats, är det väl på tiden. Det kan dock vara svårt att överblicka vad det kostar, då arbetet ofta är mer tidsödande än man först kanske tror. Oavsett om man har funderat på det eller inte, är det viktigt man överlämnar arbetet åt en behörig och kunnig elektriker.

Mycket som ska göras

Att byta ut elsystemet kräver en hel del planering och förarbete. Själva det elektriska arbetet ska som sagt alltid utföras av behörig elektriker, men man kan själv underlätta arbetet med att flytta undan möbler och montera ned skrymmande objekt, så att elektrikern kommer åt överallt. Även en hel del av materialet kan man på egen hand köpa in billigt via  byggmax, särskilt om man ändå tänkt ytrenovera i samma veva. Det som ska bytas ut då elsystemet ska förnyas är alltifrån ledningar, elcentral, till elmätartavla och kontakter. Då det beror helt på arbetets omfattning vart notan hamnar, kan man bara uppskatta på ett ungfär. Ett 1,5 planshus om cirka 140 kvm kan exempelvis hamna på runt 60 000 kronor. Men förmodligen är det i underkant och de flesta behöver ofta komplettera med andra åtgärder.

Nya ledningar

Det första som ska åtgärdas är att byta ut husets samtliga ledningar, vilket innebär att allt gammalt ska ut ur väggarna. Naturligtvis utförs sådant arbete med strömmen avslagen, vilket elektrikern sett till innan arbetet börjar. Elektrikern byter ut vägguttagen och byter oftast ut dem mot jordade sådana. Man får aldrig blanda ojordade och jordade i samma rum, så byter man en måste alla bytas till samma typ. Det kan kosta en hel del, men det är en bra investering att få ett heltäckande jordat system och många försäkringsbolag kan kräva detta. Räkna med en hel arbetsdag om tre elektriker finns på plats. Efter att eldningarna byts ut och vägguttagen kopplats i är det dags för strömbrytarna och eventuella utomhusuttag, vilket även det tar en arbetsdag.

Elcentral

Det avslutande steget är att byta ut en äldre och omodern elcentral för att matcha det nya elsystemet. En modern och säker elcentral har jordfelsbrytare och automatsäkringar och en mycket modernare elmätare. Elcentralen kan kosta från 10 000 kr och uppåt men beror på vilket man väljer.

Extra tillägg

Många väljer att lägga till golvvärme då elsystemet ändå byts ut, men då måste man budgetera för ny golvbeläggning och så vidare. Andra saker som man kan passa på att lägga in i en offert, är trådlösa brandvarnare, inbrottslarm och fler vägguttag. Det blir ofta mer ekonomiskt fördelaktigt om man gör allt på samma gång, då man ändå har kunniga och duktiga elektriker i huset.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *