Typer av elektrikerjobb

Det finns olika typer av eljobb som det behövs utbildning till.

Överlag arbetar elektriker med att installera, underhålla och reparera elanläggningar av olika slag. De arbetar med sådant som ritningar och beskrivningar för att installera elen korrekt. Elektrikers kunder kan vara av olika typer. Det kan vara privatpersoner, men även företag och fastighetsägare. De samarbetar ofta som underleverantörer med andra yrkesgrupper. Vilket arbete de utför beror på vilken typ av elektrisk inriktning som de har.

Typer av inriktningar inom elektrikeryrket

  • Installationselektriker
  • Serviceelektriker
  • Distributionselektriker
  • Industrielektriker

Installationselektriker

Dessa elektriker installerar el i alla typer av byggnader och fastigheter. De kan installera och dra el i nybyggda och renoverade hem och installera elektroniska ting som lysknappar för att tända och släcka taklampor i rummet. Även elcentraler kan installeras av dem.

Serviceelektriker

Även de kan göra installationer av elektroniska varor men då främst vitvaror eller sådant som solpaneler. De arbetar främst med ombyggnader och service av elektriska anläggningar.

Distributionselektriker

Dessa elektriker arbetar med flera olika typer av eljobb. Bland annat med nybyggen där de installerar el i nybyggda hus och fastigheter, reparationer av redan existerande elsystem i bland annat fastigheter och hus. De arbetar även med underhåll av de elnät som för el från de som producerar elen in till samhället.

Det är dessa elektriker som arbetar med akuta jobb som vid strömavbrott för att laga elnätet där det gått sönder. De kan arbeta med hela elsystemet; med ledningar, ställverk, transformatorer och så vidare.

Industrielektriker

Elektriker inom denna inriktning arbetar med att bland annat reparera och göra underhåll på maskiner och anläggningar inom industrin. De reparerar de fel som finns inom det elektriska såväl som de elektroniska felen i maskinerna. Dessa elektriker kan utföra sådana arbetsuppgifter som att reparera styrsystem och koppla ihop rätt ledningar inom styrprocessen. De kan även byta ut motorerna som är trasiga i de maskiner de arbetar med.