Elektriciteten och dess historia

Att elektricitet tillhör en väldigt stor del av vår vardag idag är det inte speciellt många som reflekterar över. Numera kan du dessutom införskaffa alltifrån en datorfläkt, nätverkskabel eller andra elkomponenter online, men vi har inte alltid varit lika beroende av elektricitet som vi är nu. Nedan kan du ta del av elektricitetens historia och några av de största händelserna kopplat till elektriciteten.

1800-talet och industriella revolutionen

Genom att enbart tänka sig tillbaka cirka 2-3 generationer bakåt i tiden, ungefär 100-150 år, så fanns inte elektricitet. På det sättet är det en väldigt modern uppfinning i sig, men det finns förstås nyare produkter och sätt att använda elektricitet på. Förr var till exempel alla gatlyktor gaslampor och gatorna trafikerades av hästar istället för dagens bilar. Tidigare i historien, före den moderna elektriciteten förekom elektrisk laddning mest i naturen, exempelvis när en blixt slog ner.

Den tidigaste forskningen på elektriska laddningar påbörjades redan i antikens Grekland. Men, elektriciteten som vi tänker på den idag fick sitt startskott under industriella revolutionen.

Att vetenskapen och tekniken representerar en av de stora byggklossarna i vår moderna världs historia råder det inga tvivel om. Det var med hjälp av tekniken och vetenskapen som vårt moderna samhälle skapades och byggdes upp. Med nya uppfinningar som glödlampan och telegrafin lades byggstenarna till de moderniteter som vi idag tar för givet.

Det var med den industriella revolutionen som startskottet för den moderna tekniska forskningen tog fart. Redan på 1860-talet upptäcktes bland annat radiovågorna som kom att betyda mycket för den fortsatta utvecklingen av samhället.

I Sverige har vi haft elektricitet sedan slutet av 1800-talet, men det var först under 1900-talet som elektriciteten blev vanlig i hemmet. Till en början gällde det främst belysning, men så småningom kom allt fler produkter som krävde elektricitet.

Dessutom pågick det länge en fejd om huruvida distributionen av elektricitet skulle ske via likström eller växelström. Trots Edisons omfattande kampanjer så segrade Teslas växelström i slutändan. Det är på så vis vi får tillgång till elektricitet idag.

Under den här tidsperioden kom det en rad upptäckter som har betydelse än idag. Samtidigt betyder inte det att utvecklingen har stagnerat, snarare tvärtom.

Modern elektricitet

Tekniken har fortsatt att gå framåt och det görs fortfarande omfattande upptäckter kopplade till elektriciteten. Bland annat forskas det mycket på klimatsmart elektricitet just nu.

Branschen fortsätter att utvecklas både på lokal och global nivå. Allt för att göra konsumenterna så nöjda som möjligt.

I framtiden kommer elektriciteten förmodligen vara både klimatsmart och mer omfattande. Exempelvis forskas det mycket på huruvida flygplan i framtiden kommer att vara drivna med hjälp av elektricitet. Dessutom kommer världen vara helt elektriskt driven, det vill säga, tillgången till elektricitet kommer att vara oändlig. Samtidigt som den kommer att kunna återanvändas på olika sätt för att underlätta för klimatet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *